Usługi komunalne

- letnie utrzymanie czystości ulic miast, chodników i parkingów,

- zimowe utrzymanie ulic, chodników i parkingów,

- prace melioracyjne rowów i wałów przeciwpowodziowych,

- rozbiórka i wyburzenia budynków, 

- usługi sprzętem budowlanym i rolniczym